Friday, August 21, 2009

HTML Color CodeColor NameColor HEXColor
AliceBlue #F0F8FF
AntiqueWhite #FAEBD7
Aqua #00FFFF
Aquamarine #7FFFD4
Azure #F0FFFF
Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4
Black #000000
BlanchedAlmond #FFEBCD
Blue #0000FF
BlueViolet #8A2BE2
Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887
CadetBlue #5F9EA0
Chartreuse #7FFF00
Chocolate #D2691E
Coral #FF7F50
CornflowerBlue #6495ED
Cornsilk #FFF8DC
Crimson #DC143C
Cyan #00FFFF
DarkBlue #00008B
DarkCyan #008B8B
DarkGoldenRod #B8860B
DarkGray #A9A9A9
DarkGrey #A9A9A9
DarkGreen #006400
DarkKhaki #BDB76B
DarkMagenta #8B008B
DarkOliveGreen #556B2F
Darkorange #FF8C00
DarkOrchid #9932CC
DarkRed #8B0000
DarkSalmon #E9967A
DarkSeaGreen #8FBC8F
DarkSlateBlue #483D8B
DarkSlateGray #2F4F4F
DarkSlateGrey #2F4F4F
DarkTurquoise #00CED1
DarkViolet #9400D3
DeepPink #FF1493
DeepSkyBlue #00BFFF
DimGray #696969
DimGrey #696969
DodgerBlue #1E90FF
FireBrick #B22222
FloralWhite #FFFAF0
ForestGreen #228B22
Fuchsia #FF00FF
Gainsboro #DCDCDC
GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700
GoldenRod #DAA520
Gray #808080
Grey #808080
Green #008000
GreenYellow #ADFF2F
HoneyDew #F0FFF0
HotPink #FF69B4
IndianRed #CD5C5C
Indigo #4B0082
Ivory #FFFFF0
Khaki #F0E68C
Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
LawnGreen #7CFC00
LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6
LightCoral #F08080
LightCyan #E0FFFF
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
LightGray #D3D3D3
LightGrey #D3D3D3
LightGreen #90EE90
LightPink #FFB6C1
LightSalmon #FFA07A
LightSeaGreen #20B2AA
LightSkyBlue #87CEFA
LightSlateGray #778899
LightSlateGrey #778899
LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
Linen #FAF0E6
Magenta #FF00FF
Maroon #800000
MediumAquaMarine #66CDAA
MediumBlue #0000CD
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370D8
MediumSeaGreen #3CB371
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumSpringGreen #00FA9A
MediumTurquoise #48D1CC
MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #191970
MintCream #F5FFFA
MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5
NavajoWhite #FFDEAD
Navy #000080
OldLace #FDF5E6
Olive #808000
OliveDrab #6B8E23
Orange #FFA500
OrangeRed #FF4500
Orchid #DA70D6
PaleGoldenRod #EEE8AA
PaleGreen #98FB98
PaleTurquoise #AFEEEE
PaleVioletRed #D87093
PapayaWhip #FFEFD5
PeachPuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Pink #FFC0CB
Plum #DDA0DD
PowderBlue #B0E0E6
Purple #800080
Red #FF0000
RosyBrown #BC8F8F
RoyalBlue #4169E1
SaddleBrown #8B4513
Salmon #FA8072
SandyBrown #F4A460
SeaGreen #2E8B57
SeaShell #FFF5EE
Sienna #A0522D
Silver #C0C0C0
SkyBlue #87CEEB
SlateBlue #6A5ACD
SlateGray #708090
SlateGrey #708090
Snow #FFFAFA
SpringGreen #00FF7F
SteelBlue #4682B4
Tan #D2B48C
Teal #008080
Thistle #D8BFD8
Tomato #FF6347
Turquoise #40E0D0
Violet #EE82EE
Wheat #F5DEB3
White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5
Yellow #FFFF00
YellowGreen #9ACD32


KODE WARNA YG LAIN

HTML color codes

#FFFFFF

#FFFFCC

#FFFF99

#FFFF66

#FFFF33

#FFFF00

#FFCCFF

#FFCCCC

#FFCC99

#FFCC66

#FFCC33

#FFCC00

#FF99FF

#FF99CC

#FF9999

#FF9966

#FF9933

#FF9900

#FF66FF

#FF66CC

#FF6699

#FF6666

#FF6633

#FF6600

#FF33FF

#FF33CC

#FF3399

#FF3366

#FF3333

#FF3300

#FF00FF

#FF00CC

#FF0099

#FF0066

#FF0033

#FF0000

#CCFFFF

#CCFFCC

#CCFF99

#CCFF66

#CCFF33

#CCFF00

#CCCCFF

#CCCCCC

#CCCC99

#CCCC66

#CCCC33

#CCCC00

#CC99FF

#CC99CC

#CC9999

#CC9966

#CC9933

#CC9900

#CC66FF

#CC66CC

#CC6699

#CC6666

#CC6633

#CC6600

#CC33FF

#CC33CC

#CC3399

#CC3366

#CC3333

#CC3300

#CC00FF

#CC00CC

#CC0099

#CC0066

#CC0033

#CC0000

#99FFFF

#99FFCC

#99FF99

#99FF66

#99FF33

#99FF00

#99CCFF

#99CCCC

#99CC99

#99CC66

#99CC33

#99CC00

#9999FF

#9999CC

#999999

#999966

#999933

#999900

#9966FF

#9966CC

#996699

#996666

#996633

#996600

#9933FF

#9933CC

#993399

#993366

#993333

#993300

#9900FF

#9900CC

#990099

#990066

#990033

#990000

#66FFFF

#66FFCC

#66FF99

#66FF66

#66FF33

#66FF00

#66CCFF

#66CCCC

#66CC99

#66CC66

#66CC33

#66CC00

#6699FF

#6699CC

#669999

#669966

#669933

#669900

#6666FF

#6666CC

#666699

#666666

#666633

#666600

#6633FF

#6633CC

#663399

#663366

#663333

#663300

#6600FF

#6600CC

#660099

#660066

#660033

#660000

#33FFFF

#33FFCC

#33FF99

#33FF66

#33FF33

#33FF00

#33CCFF

#33CCCC

#33CC99

#33CC66

#33CC33

#33CC00

#3399FF

#3399CC

#339999

#339966

#339933

#339900

#3366FF

#3366CC

#336699

#336666

#336633

#336600

#3333FF

#3333CC

#333399

#333366

#333333

#333300

#3300FF

#3300CC

#330099

#330066

#330033

#330000

#00FFFF

#00FFCC

#00FF99

#00FF66

#00FF33

#00FF00

#00CCFF

#00CCCC

#00CC99

#00CC66

#00CC33

#00CC00

#0099FF

#0099CC

#009999

#009966

#009933

#009900

#0066FF

#0066CC

#006699

#006666

#006633

#006600

#0033FF

#0033CC

#003399

#003366

#003333

#003300

#0000FF

#0000CC

#000099

#000066

#000033

#0000001 komentar:

Post a Comment

Please leave your constructive comments and use polite manner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More